<div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/40467350" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div> Deklaracijos – inventorizacija.com

Deklaracijos


Prašymų ir pranešimų formos, kita aktuali informacija pateikiama remiantis VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS pateikta informacija.

PRAŠYMAS

IŠDUOTI STATYBOS UŽBAIGIMO AKTĄ.

Atidaryti

DEKLARACIJA

APIE STATINIO (-IŲ) STATYBOS UŽBAIGIMĄ / STATINIO (-IŲ) / PATALPOS (-Ų) PASKIRTIES PAKEITIMĄ

Atidaryti

PAŽYMA

APIE STATINIO (-IŲ) ATITIKTĮ PROJEKTUI.

Atidaryti

PAŽYMA

APIE STATINIO (-IŲ) ATITIKTĮ ESMINIAMS STATINIO REIKALAVIMAMS.

Atidaryti

PRAŠYMAS

IŠDUOTI PAŽYMĄ APIE STATINIO (-IŲ) STATYBĄ BE NUKRYPIMŲ NUO ESMINIŲ STATINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ.

Atidaryti

PRAŠYMAS

PATVIRTINTI DEKLARACIJĄ APIE STATINIO (-IŲ) STATYBOS UŽBAIGIMĄ / STATINIO (-IŲ) / PATALPOS (-Ų) PASKIRTIES PAKEITIMĄ

Atidaryti