<div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/40467350" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div> Statinių kadastriniai matavimai – inventorizacija.com

Statinių kadastriniai matavimai

Kada ir kokiems objektams reikia atlikti statinių kadastrinius matavimus ( inventorizaciją)?

Paslauga atliekama : naujai pastatytiems pastatams, patalpoms, inžineriniams statiniams (inžineriniams tinklams ir susisiekimo komunikacijoms);
seniems, bet neregistruotiems statiniams;
butams (patalpoms) esantiems renovuotame name;
norint keisti statinio paskirtį;
kai norima pastatus ar patalpas padalyti, atidalyti atlikti turto vienetų amalgamaciją.

Kokius dokumentus reikia turėti prieš užsisakant statinių kadastrinius matavimus?

1. Nuosavybę įrodančius dokumentus.
2. Seną inventorizacijos bylą.
3. Projektą ir statybos leidimą.
4. Preliminarų žemės sklypo planą arba žemės sklypo kadastrinius matavimus.

Kainos. Kas jas lemia?

Kaina priklauso nuo: matavimu rūšies (pirminiai matavimai ar kadastro duomenų pakitimų fiksavimas);
pastato sudėtingumo;
atlikimo termino.

Koks yra statinių kadastrinių matavimų procesas ir kiek tai trunka?

Procesas susideda iš kelių etapų. Matininkas visada privalo atvažiuoti į objektą. Kadastro duomenis surenka, nustato faktinę padėtį, patekdamas į visas patalpas. Matavimai vykdomi naudojant lazerinius matuoklius. Vidutiniškai tai trunka 1 – 2 val..
Atlikus matavimus, toliau darbas vyksta biure. Sudaroma kadastriniu matavimų byla, kurioje atsispindi tokie duomenys kaip: bendras (vidaus) plotas, brutto plotas, užstatytas plotas, tūris, namo rinkos vertė, sudaryta nauja patalpų eksplikacija.
Atkreipiame dėmesį, kad statinys nebus perbraižomas iš sudarytų senų planų.

Paslauga atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu, Kadastro nuostatais bei Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis.