<div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/40467350" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div> Energetinio naudingumo sertifikavimas – inventorizacija.com

Energetinio naudingumo sertifikavimas

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas

Įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei (pagal energijos sąnaudas pastatai klasifikuojami į 9 klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. A++ klasė yra laikoma aukščiausia ir ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą, G klasė – energiškai neefektyvų pastatą).

Kada sertifikavimas reikalingas?

Pastatų energinis sertifikatas reikalingas baigtam statyti pastatui prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą.
Jei pastatas parduodamas ar išnuomojamas, ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato pardavimą; nuomą.
Pastato statytojas (užsakovas) ar savininkas pirkėjui ar nuomininkui pateikia pastato energinio naudingumo sertifikatą, kurio galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų.
Pastato sertifikatas būtinas ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas).

Kiek laiko trunka atlikti sertifikavimą?

Energetinio naudingumo sertifikatą išduodame per 1-5 dienas, po sertifikavimui atlikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
Užsakant energetinio naudingumo sertifikatą ir statinio kadastrinius matavimus pas mus, darbai atliekami vienu metu (lygiagrečiai) ir ilgiau tai netrunka