<div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/40467350" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div> Topografiniai matavimai – inventorizacija.com

Topografiniai matavimai

Topografinės nuotraukos rengiamos pagal Geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą . Topografinės nuotraukos atliekamos, norint projektuoti, rekonstruoti pastatus, klojant komunikacijas ir kita. Topografiniuose planuose atvaizduojama situacija, kontūrai, statiniai, reljefas ir požeminės komunikacijos. Topografinis planas suderinamas su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybe nustatyta tvarka.